Die Mynwerkerstaking 1922 – A. G. Oberholster

R320.00

“Die Randse staking van 1922 was beslis een van die mees dramatiese gebeure in die Suid-Afrikaanse geskiedenis en die skrywer van hierdie werk karakteriseer dit dan ook tereg as sinister en aangrypend.
Daarom maak dit die belangstelling van talle gaande. Vroeg na die gebeurtenis en tydens die bittere naweë daarvan het publikasies oor die staking begin verskyn. Hierin her die dramatiese die aandag geniet en is die dieperliggende oorsake en betekenis van die gebeure verdring. Dit is natuurlik begryplik, veral oak omdat die tydsperspektief om die staking so te evalueer nag ontbreek het.

Die skrywer se onbevange oordeel in hierdie pakkende, geskrewe werk sal diegene war dit ter hand neem tot op die laaste bladsy boei, veral as hulle ‘n bepaalde belangstelling in die staking het of miskien nog deur een of ander bloedband daaraan verbind is. Hierdie publikasie is ‘n besondere bydrae tot die Afrikaanse geskiedskrywing” F. J. Nöthling – Universiteit van Suid-Afrika (Uittreksel van volle bespreking)

Prys: R320.00

Uitgawe: Eerste uitgawe

Uitgegee: 1982

Uitgewers: Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing

ISBN: 0869659081

Kondisie: Dekoratiewe hardeband in ‘n goeie toestand, met skaafmerke op die rande van die omslag, en bo- en onderkant van die rugkant. Ex Libris-plaat voorin, maar andersins is die bladsye in ‘n uitstekende toestand – baie skoon en stewig gebind.

Out of stock

Description

“Die Randse staking van 1922 was beslis een van die mees dramatiese gebeure in die Suid-Afrikaanse geskiedenis en die skrywer van hierdie werk karakteriseer dit dan ook tereg as sinister en aangrypend.
Daarom maak dit die belangstelling van talle gaande. Vroeg na die gebeurtenis en tydens die bittere naweë daarvan het publikasies oor die staking begin verskyn. Hierin her die dramatiese die aandag geniet en is die dieperliggende oorsake en betekenis van die gebeure verdring. Dit is natuurlik begryplik, veral oak omdat die tydsperspektief om die staking so te evalueer nag ontbreek het.

Die skrywer se onbevange oordeel in hierdie pakkende, geskrewe werk sal diegene war dit ter hand neem tot op die laaste bladsy boei, veral as hulle ‘n bepaalde belangstelling in die staking het of miskien nog deur een of ander bloedband daaraan verbind is. Hierdie publikasie is ‘n besondere bydrae tot die Afrikaanse geskiedskrywing” F. J. Nöthling – Universiteit van Suid-Afrika (Uittreksel van volle bespreking)

Prys: R320.00

Uitgawe: Eerste uitgawe

Uitgegee: 1982

Uitgewers: Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing

ISBN: 0869659081

Kondisie: Dekoratiewe hardeband in ‘n goeie toestand, met skaafmerke op die rande van die omslag, en bo- en onderkant van die rugkant. Ex Libris-plaat voorin, maar andersins is die bladsye in ‘n uitstekende toestand – baie skoon en stewig gebind.

Additional information

Weight 500 g