Multikulturele Onderwys: ‘n Studie in die Vergelykende Opvoeding – J.C. Claassen

Proefskrif voorgelê om te voldoen aan die vereistes vir die graad Doctor Educationis in die Fakulteit Opvoeding (Deptartment Historiese en Vergelykende Opvoedkunde) aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat.

Promotor: Professor G.S. Niemann

Prys: POA

Gepubliseer: November 1989

Kondisie. Ringgebind met ‘n plastiek omslag in ‘n goeie toestand.

Description

Proefskrif voorgelê om te voldoen aan die vereistes vir die graad Doctor Educationis in die Fakulteit Opvoeding (Deptartment Historiese en Vergelykende Opvoedkunde) aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat.

Promotor: Professor G.S. Niemann

Prys: POA

Gepubliseer: November 1989

Kondisie. Ringgebind met ‘n plastiek omslag in ‘n goeie toestand.

 

Additional information

Weight 955 g